Törzsvásárlói Program Gödöllő

  Az Agrosol 2000 Kft. Törzsvásárlói Kártya program szabályzata

 

Hatályos: 2022.02.01-től visszavonásig

 

 1. Általános rendelkezések

 

  1. A Törzsvásárlói Kártya Program (a továbbiakban „Program”) üzemeltetője az Agrosol 2000 Kft. (2100 Gödöllő, Szabadság út 60.)
  2. A Programban való részvétel plasztik Törzsvásárlói Kártya (a továbbiakban „Kártya”) igénylésével lehetséges. Kártya igénylésére az Agrosol 2000 Kft. Mezőgazdasági Áruházai bármelyikében történő személyes vásárlás alkalmával van lehetőség.
  3. A Programban résztvevő – már Kártyával rendelkező – Vásárlók (a továbbiakban „Kártyabirtokos”) az Agrosol 2000 Kft. kártyakibocsátó Mezőgazdasági Áruházában lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek.
  4. A Programban való részvétellel a Vásárló jelen szabályzatban foglaltakat elfogadja.
  5. A Program visszavonásig érvényes. Az Agrosol 2000 Kft. jogosult a Program megszüntetésére, amelyről a Kártyabirtokosokat az üzletben és weboldalán közzétett hirdetményben legalább a megszűnést 30 nappal megelőzően tájékoztatást nyújt a megszűnés tényéről, valamint a Kártyabirtokos által a Program megszüntetéséig gyűjtött, de még fel nem használt pontok sorsát illetően.
  6. A Programban résztvevők személyes adatait az Agrosol 2000 Kft. kezeli. Az adatkezelési tájékoztató a www.agrosol.hu oldalon a kártyakibocsátó üzlet almenüjében érhető el.

 

 1. A Programban történő részvétel általános feltételei

 

A Programban való részvétel elsődleges feltétele a Kártya igénylése. Kártyát a Agrosol 2000 Kft. kiválasztott Mezőgazdasági Áruházában vásárló, 18. életévét betöltött magánszemély, illetve jogi személy igényelhet. A Programban való részvétel a Vásárló számára hátránnyal nem jár, a pontok beváltása önkéntes alapon működik.

 1. Törzsvásárlói kártya igénylése

 

Kártya igénylésére kizárólag személyesen – jogi személy esetén a nevében eljáró képviselője útján - a Törzsvásárlói Kártya Igénylőlap kitöltésével és átadásával van lehetőség az Agrosol 2000 Kft. adott Mezőgazdasági Áruházában történő vásárlás alkalmával. A Kártya igénylőlap kitöltésével és aláírásával a Vásárló elfogadja az Agrosol 2000 Kft. Törzsvásárlói Program szabályzatában leírtakat. Az adatlapon, az azt kitöltő Vásárló csak a saját adatait rögzítheti. Jogi személy a Kártya igénylőlapot cégszerű aláírással ellátva köteles kitölteni. Személyenként csak egy Kártya igényelhető.

A sorszámmal ellátott, azonosított Kártyán az Agrosol 2000 Kft. az igénylőlap kitöltését követően feltünteti a Kártyabirtokos nevét és átadja a Kártyát a Vásárló részére. A Kártyabirtokos személyes átvétel helyett kérheti a kártya postai úton történő kiküldését is, ez esetben az Agrosol 2000 Kft. az igénylés napjától számított 7 munkanapon belül postai úton megküldi a Kártyát. A pontok gyűjtése a Kártya kézhezvételét követő első vásárlás alkalmával, a Kártya bemutatásával kezdődhet el.

Amennyiben az Agrosol 2000 Kft. a Kártyával vagy a Program bármely részével kapcsolatban visszaélést tapasztal, úgy jogosult a Kártyát letiltani vagy a Kártyabirtokos Programban való részvételét megszüntetni, amely magában foglalja a Kártyán addig jóváírt valamennyi pont törlését is. Jogosult továbbá a visszaélő által okozott kárért kártérítést érvényesíteni.

Az Agrosol 2000 Kft. a Törzsvásárlói Kártya Program szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja. A szabályzat módosításáról az Agrosol 2000 Kft. a módosítás hatályba lépését megelőzően megfelelő módon (e-mail vagy a www.agrosol.hu oldalon, illetve az értékesítő helyen kihelyezett közlemény útján) tájékoztatja Vásárlókat. A megváltozott szabályokat a Kártyabirtokosok a Programban való további részvétellel tudomásul veszik.

 1. Pontok gyűjtésének szabályai

 

A Kártyabirtokos a Kártya felmutatásával minden vásárlása után meghatározott mennyiségű pontot kap.

 

 1. A pontszámítás alapja: A Vásárló által készpénzben vagy bankkártyával megfizetett egyes termékek forintban kifejezett értéke (átutalással történő fizetés után nem történik pontszámítás).

 

 1. A vásárolt termékért kapott pont mindig a termék aktuálisan fizetendő vételárából kerül meghatározásra. A megvásárolt termék egységárának minden 20 Ft-ja után 1 pont jár. Ha a vételár 20-al nem osztható, a pont számítása a kerekítés szabályai szerint történik.

 

 1. Pontgyűjtés: A pontok gyűjtésére a Kártya kézhezvételét követő első vásárlás alkalmától kezdődően van lehetőség. A pontok jóváírásának előfeltétele, hogy a Kártyabirtokos a pénztárnál történő fizetéskor – blokkolás előtt - a Kártyát bemutassa és a Kártyán lévő vonalkód leolvasására átadja, hogy a kártya azonosító adata a számítástechnikai rendszerbe beolvasásra kerüljön.

 

 1. Amennyiben a Kártyabirtokosnál a vásárlás időpontjában nincs Kártya vagy azon a vonalkód olvashatatlanná vált, a vásárlásért járó pontok nem kerülnek jóváírásra. A pontok jóváírására a Kártya utólagos bemutatása esetén, illetve a Kártya számának bediktálásával nincs mód.

 

 1. A Kártyaleolvasó hibája esetén a pontok jóváírása a Kártya számának manuális bevitelével történik. A számítástechnikai rendszer olyan technikai hibája esetén, amely a Kártya számának manuális bevitelét is lehetetlenné teszi, a pontok jóváírására utólagosan nincs mód.

 

 1. Pontok jóváírása: Az adott vásárlással megszerezhető pontok a Kártya vonalkódjának leolvasásával, illetve a Kártya számának manuális bevitelével azonnal jóváírásra kerülnek.

 

 1. Pontgyűjtéssel érintett termékek: Az Agrosol 2000 Kft.-nek az adott Mezőgazdasági Áruházában vásárolt bármilyen, más kedvezménnyel/akcióval nem érintett termék vásárlása esetén pont jár. az Agrosol 2000 Kft. érintett üzletében engedélyköteles terméket (növényvédő szerek, termésnövelő anyagok), a 43/2010 FVM rendelet alapján csak megfelelő engedéllyel rendelkező személy vásárolhat. Ez azt jelenti, hogy engedélyköteles termék vásárlása esetén törzsvásárlói pont csak a megfelelő, a Kártyabirtokos nevére szóló engedély bemutatását követően jár.

 

 1. Pontok nyilvántartási ideje: A Kártyán jóváírt pontok nem évülnek el, vagyis az adott naptári évben összegyűjtött pontok a következő naptári évre is átvihetők.

 

 1. Egyenleg lekérdezés: A Kártya egyenlegének lekérdezésére a vásárlás alkalmával személyesen a bolti eladó munkatársak által a számítástechnikai rendszerből történő lekérdezéssel vagy e-mailen a godollo@agrosol.hu e-mail címre küldött kérelemmel van lehetőség.

 

 1. Webáruház: az Agrosol 2000 Kft. webáruházában történő vásárlás esetén pontgyűjtésre nincs lehetőség.

 

 1. Pontok beváltása

 

A Kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető pont személyesen, csak az Agrosol 2000 Kft. kártyakibocsátó Mezőgazdasági Áruházában történő vásárlás alkalmával váltható be. Az Agrosol 2000 Kft. más üzletében kiállított törzsvásárlói kártyával pontok gyűjtése és azok beváltása – a készletnyilvántartó és számlázó rendszerek függetlensége miatt – átmenetileg nem megoldható.

 

A beváltást a Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie. A beváltási szándék az Agrosol 2000 Kft. Mezőgazdasági Áruházban az eladónak történő szóbeli jelzéssel történhet.

 

Az adott vásárlás során beváltható pontmennyiség maximuma a vásárlás értékének 90 % -a. A beváltás alkalmával 1 pont 1,- Ft bruttó összegnek felel meg.

 

A beváltás előfeltétele, hogy a Kártya vonalkódja vagy száma a Kártya bemutatását követően - a blokkolást megelőzően - az Agrosol 2000 Kft. Mezőgazdasági Áruházában a számítástechnikai rendszerbe beolvasásra kerüljön.

Amennyiben a Kártyabirtokosnál a vásárlás időpontjában nincs Kártya, a pontok beváltására nincs mód. Pontbeváltás a Kártya számának bediktálásával nem lehetséges.

 

A Kártyaleolvasó hibája esetén a pontok beváltása a Kártya számának manuális bevitelével történik. A számítástechnikai rendszer olyan technikai hibája esetén, amely a Kártya számának manuális bevitelét is lehetetlenné teszi, a pontok beváltására utólagosan nincs mód.

 

 1. Elveszett, vagy megrongálódott Kártya pótlása, cseréje

 

A Kártya pótlása, illetve cseréje az Agrosol 2000 Kft. adott Mezőgazdasági Áruházában történik, ahol a Kártyabirtokos az új kártyát a Kártya igénylőlap kitöltése, valamint a pótlás/csere díjának megfizetése után azonnal átveheti.

 

Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges új kártyaigénylő lap benyújtásával. Ha a megadott név és cím kombinációjához az Agrosol 2000 Kft. nem talál kártyát a nyilvántartásában, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges, csak új kártya igénylése.

 

Az új Kártyához az Agrosol 2000 Kft. 10 munkanapon belül hozzárendeli a korábbi vásárlói és vásárlási adatokat majd postázza azt. Ettől az időponttól kezdődően az új Kártya a korábbival azonos feltételek mellett használható.

A Kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett vagy megrongálódott Kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti Kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.

A Kártya pótlása, illetve cseréje díjköteles, összege bruttó 500,-Ft.

 1. Adatok kezelése és védelme

 

A Kártya adatlapjának kitöltésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait és a Program igénybevételével kapcsolatos egyéb adatokat (vásárlás időpontja, vásárolt termékek stb.) az Agrosol 2000 Kft. a Program működtetése, illetve a vásárlói szokásoknak a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében történő kiértékelése, valamint Kártyabirtokosok hatékonyabb tájékoztatása céljából kezelje. A Program igénybevételével kapcsolatos adatok a Kártyabirtokos személyes adataival semmilyen esetben sem kerülnek összekapcsolásra. Az adatokat az Agrosol 2000 Kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. A Kártyabirtokos jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a Kártya letiltásra kerül, az a jövőben nem használható továbbá azon az adatok visszaállítása többé nem lehetséges.

 

 1. Felelősség

 

A Kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Kártya elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megsérülése által a Vásárlónak okozott károkért az Agrosol 2000 Kft. nem vállal felelősséget. A szabályzatban hivatkozott forint összegek minden esetben áfával növelt bruttó értéket jelentik.

 

 

 1. Hatályba léptető rendelkezések

Jelen szabályzat 2022. február 1. napján lép hatályba.

 1. Egyéb rendelkezések

 

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a az Agrosol 2000 Kft. Törzsvásárlói Programmal kapcsolatban, kérjük, forduljon kollégáinkhoz, az alábbi elérhetőségek valamelyikén, akik készséggel segítenek Önnek

 

e-mail cím: godollo@agrosol.hu

telefonszám: +36-28-545-505

cím, levelezési cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 60.